đất nền Bảo Lộc

ĐÀ LẠT TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI I, BẢO LỘC SẼ LÀ “THỦ PHỦ” MỚI CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

Posted on

Tỉnh Lâm Đồng sẽ có đô thị loại I trực thuộc trung ương Ngày 4/7 tỉnh Lâm Đồng công bố Quyết định số 704 ngày 12/5/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm […]